HAKKIMIZDA

Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, çocukluk çağında sinir sisteminin gelişimsel sorunlarının tanınması ve nedenlerinin ortaya konulması, tedavisi, özellikle bu sorunların önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur. Beyin ve sinir sistemi gelişimi konusunda sağlık ve eğitim çalışanlarının eğitimi derneğin öncelikli hedefidir. Bu eğitim çalışmalarından birisi de gelişim gecikmelerini belirlemede kullanılan “Denver II Gelişimsel Tarama Testi Sertifika Eğitimi” dir.

Çocukluk döneminde gelişim gecikmeleri, beyin hastalıklarının erken göstergesi olabileceği için gelişim geriliklerini belirlemede sıklıkla gelişimsel tarama testleri kullanılır. 1981 yılından itibaren yürütülen Denver II test eğitimleri 2007 yılından itibaren ülke çapında sürdürülmektedir. Bugüne kadar 5000’in üzerinde sağlık ve eğitim çalışanına eğitim verilmiştir.

Testin revizyonu 2009 yılında yapılmıştır. İki günlük eğitim programı testin teori bilgilerini aktarırken ikinci gün eğitimleri çocuklarla pratik uygulamaları içermektedir. Katılımcıların eğitimden yararlanma düzeyleri % 80-90 oranındadır. Eğitim programı, standart uygulama becerilerini kazandırmanın yanı sıra gelişim sorunlarına yaklaşımı ve yönlendirme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Denver II testi sertifika eğitimleri Ankara, İstanbul başta olmak üzere eğitim planlanan diğer illerde ve il sağlık müdürlükleri ile meslek derneklerinin ev sahipliğinde devam etmektedir.

MAKALELER
Bayley III bebek ve küçük çocuklar için gelişim ölçeği
Bayley-III gelişimsel geriliği olan küçük çocukları belirlemek ve uygulamacıya müdahale planlama konusunda destek olmak için kullanılan bir değerlendirme aracıdır.